Bạn có muốn sản phẩm của bạn xuất hiện trên website của chúng tôi? Chỉ cần điền vào biểu mẫu này để đăng Deal của bạn. Để có được doanh số bán hàng và thu nhập nhiều hơn, làm cho tựa đề và mô tả càng thú vị càng tốt.

Đăng nhập hoặc Đăng ký

I am

Thông tin Deal

Vui lòng nhập tiêu đề thích hợp cho Deal của bạn.
Vui lòng nhập mô tả ngắn về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy làm cho nó thú vị.
Vui lòng nhập mô tả ngắn về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy làm cho nó thú vị.
Nhập số sản phẩm bạn muốn bán.
Mention the actual price of the product or service.
Đưa ra giá Khuyến mại mà bạn muốn bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.Nhập 0 nghĩa là sản phẩm Miễn phí.
Calendar
Calendar
No Image Available
Nếu bạn có trang web, nhập URL của nó tại đây.
Sau khi mua thành công, người dùng sẽ được đưa đến trang này. Đây thường là trang 'Cảm ơn'.

Giới hạn mua

This is the minimum number of sales required to provide a deal.
This is the maximum number of items a single user can purchase.

Những chi tiết khác